Volg ons ook op:    

Missie en visie

Missie

Onze missie is om een veilige en overzichtelijke basis voor de leerlingen en het team te creëren. Vanuit deze veiligheid willen we de wereld leren kennen. Met kleine en soms grote stappen treden we de wereld tegemoet of halen we de wereld de Tarissing binnen.

Visie
Om goed te kunnen leren moet de school een plek zijn waar iedereen zich veilig voelt. We vinden het daarom belangrijk dat er een goede sfeer hangt in de school en iedereen zich gewaardeerd wordt. De Tarissing is daarom een kanjerschool en hier zijn wij trots op. Wij willen kinderen meegeven dat ze vertrouwen op zichzelf en op de ander.

Geluk:                                                                                                                                                                              
We werken en leren op onze school vanuit een utidagende omgeving die veilig is voor iedereen. We hebben oprechte aandacht voor elkaar. Leerlingen en medewerkers werken en leren, daarom ook met veel plezier. Het organiseren van je eigen geluk en dat van anderen is waar we aan willen werken. 

Verantwoordelijkheid:                                                                                                                                      
Ieder kind is verantwoordelijk voor zijn eigen leerproces. Natuurlijk kunnen ze rekenen op de hulp van medewerkers en ouders. Op de Tarissing houdt het begrip verantwoordelijkheid ook in dat we verantwoordelijk zijn voor elkaar.  

Echtheid:                                                                                                                                                                        
We doen wat we zeggen en zeggen wat we doen. Afspraak is afspraak.

Openheid:                                                                                                                                                                            
Het is goed dat elke belanghebbende weet waar school mee bezig is. De communicatie is duidelijk en we vertellen het eerlijke verhaal. De MR/ SAC is een belangrijke schakel tussen ouders en school. Openheid zorgt ervoor dat kinderen, medewerkers en ouders samen de verantwoordelijkheid dragen en zich bewust zijn van hun eigen handelen en het effect daarvan.                           
Andere belangrijke waarden voor ons zijn: Veiligheid, respect, vrijheid, waardering en gunnen.                                                                                                

Hart voor kinderen:                                                                                                                                                        
Wij zien ieder kind als een individu. De prestaties in positieve of negatieve zin leiden niet af van dat beeld. Onze waardering voor een ieder valt niet samen met wat je presteert.