Volg ons ook op:    

Medezeggenschapsraad

Elk schoolbestuur is op grond van de Wet Medezeggenschap Op Scholen (WMS) verplicht een medezeggenschapsraad in te stellen. De wet regelt dat de MR meedenkt met het bestuur, zijn besluiten toetst en medeverantwoordelijkheid draagt voor het welzijn van de leerlingen en het team. Ook het mede-bewaken van de kwaliteit van het onderwijs behoort tot de taken van de MR. In veel gevallen wordt de MR om advies gevraagd. De MR kan ook ongevraagd haar standpunten bepalen en kenbaar maken bij het bestuur.
 

De MR op de Tarissing bestaat uit 4 leden: 2 teamleden en 2 ouders. De teamleden kiezen de personeelsgeleding en de ouders kiezen de oudergeleding. 

Oudergeleding MR:
Fokje van Kammen (voorzitter)
Tineke de Jager


Personeelsgeleding MR:
Yteke de Haan
Annet Kamstra

U kunt contact opnemen met de MR van de school via het volgende e-mailadres: mr.tarissing@arlanta.nl